Inwendige ziekten

Een paard kan alleen maar optimaal functioneren als alle organen zoals het hart (bloedsamenstelling en bloedvaten), de longen, het verteringsstelsel (maag, darmen), de huid, de lever, de nieren, de blaas, de spieren en de zenuwbanen volledig in orde zijn.

Voor deze onderzoeken werkt VIA NOVA samen met Dr. Dominique De Clercq (Veterinary Surgeon – PhD – EBVS® – Dipl. ECEIM).Dominique  is een Europees erkend specialist in de interne geneeskunde van het paard.

 

Een hartonderzoek bestaat uit een echocardiografisch (hartfilmpje) en een elektrocardiografisch onderzoek (EKG). Een EKG bestaat uit een rust- en een inspanningsEKG. Aan de hand van deze onderzoeken is het mogelijk om na te gaan of het hart aan de basis ligt van eventuele prestatievermindering. Daarnaast kan dergelijk onderzoek informatie bieden over paarden met een hartruis. Zo kan er een inschatting gemaakt worden of een paard met dergelijke klachten nog veilig bereden kan worden en wat de mogelijke impact is op de toekomstige sportprestaties van het paard.

 

Heeft uw paard last van hoest, neusvloei, een bloedneus of maakt hij een abnormaal geluid tijdens inspanning, dan is verder onderzoek aangewezen.

De bovenste ademhalingswegen (neusgangen, luchtzakken, keel, stembanden, luchtpijp) en longen kunnen onderzocht worden aan de hand van een endoscopisch (camera inspectie), echografisch en/of radiografisch onderzoek. In sommige gevallen is een staal (tracheal wash of broncho-alveloaire lavage) nodig om de oorzaak van het luchtwegprobleem te achterhalen.

Maakt uw paard eerder een vreemd geluid tijdens inspanning en wordt de oorzaak via een rust endoscopie niet achterhaald, dan kan een dynamische (tijdens inspanning) endoscopie soms meer informatie geven.

 

Heeft uw paard last van intermitterende koliek, vermageren, is hij nors tijdens het rijden of is er een vermoeden van maagzweren, dan is verder onderzoek van het verteringsstelsel aangewezen.

Het verteringsstelsel bestaat uit de maag en de verschillende onderdelen van de darmen. Paarden hebben een zeer specifiek maagdarmstelsel en er zijn dus heel wat pathologiëen die hiermee te maken hebben. Om de oorzaak van dergelijke problemen na te gaan, kan een gastroscopie, verteringsonderzoek, mestonderzoek en een echografisch onderzoek uitgevoerd worden.

 

Is er een vermoeden van nier-, blaas- of leverproblemen bij uw paard, dan kunnen wij u verder helpen.

Lever-, nier- en blaasproblemen veroorzaken vaak vage klachten. Om na te gaan waar het probleem zich juist situeert, kunnen er verschillende onderzoeken ingesteld worden zoals een bloedonderzoek, een echografie en/of een endoscopie. Naast deze onderzoeken is het ook mogelijk om staalnames uit te voeren. Zo kan er een urinestaal rechtstreeks uit de blaasgenomen worden in geval van nier-of blaasproblemen. Wanneer er zich problemen voordoen op niveau van de lever, kan het nemen van een biopt noodzakelijk zijn. Dit gebeurt onder echografische begeleiding.

 

Prestatieproblemen kunnen soms te wijten zijn aan snelle verzuring van de spieren. Een algemeen onderzoek, bloedonderzoek, verzuringstesten en het nemen van een spierbiopt van de juiste spier geven waardevolle informatie omtrent spierproblemen.