Rehabilitation

For the Rehabilitation department, we are very pleased to have met Kati Paakkolanvaara, who after years of experience at international showjumping stables, has now chosen to take care of the rehabilitation of our patients.

She guarantees optimum care of your horse. The intention for a recovery program is that it will be drawn up in consultation with the referring veterinarian. Daily monitoring of the recovery of the original injury takes place. The rehabilitation program and the responses are always discussed with the people involved. We have shockwave, laser and cryotherapy available for rehabilitation. VIA NOVA cooperates with excellent physiotherapists and osteopaths. We will soon also have a saltwater SPA for horses.

Laser (Sound Eklin Smart RLT)

Laser therapy is used to promote the healing of tendons, ligaments, muscles and wounds. This technique uses light with a specific wave length and intensity. If this light is absorbed by the cells in the tissue to be treated, it results in a cascade of physical effects that stimulate tissue repair. For example, the inflammation process is inhibited and the creation of scar tissue is also limited. In addition, the ingrowth of new cells, circulation and lymph drainage are stimulated.

Shock wave therapy

Shock wave therapy uses focussed sound waves that stimulate the metabolism and blood circulation at the site with the aim of promoting healing. This treatment also has an analgesic effect. Shock wave therapy is mainly used for adhesion problems with tendons and ligaments. It can, however, aid the healing process of a variety of tendon, ligament or bone problems. For an optimum result several treatments with an interval of two weeks are recommended

Osteopathy

Osteopathie is een behandelingsvorm, die er naar streeft om het verloren evenwicht in een lichaam te herstellen. Dit evenwicht kan verstoord zijn door bijvoorbeeld :

  • een val, verstuiking of ander trauma;
  • een ruiter, die het paard eenzijdig rijdt;
  • een paard dat te jong overvraagd werd naargelang zijn kunnen;
  • verkramping als gevolg van angst, een slechte vroegere ervaring;

De eerste taak van de osteopaat is dan, na het aanhoren van de klachten, uit te maken waar het probleem zich situeert. Hij doet dit door de spieren en de gewrichten te controleren op spanning, soepelheid, bewegingsbeperking, enz…

Hieruit kan hij afleiden wat de basisoorzaak van het probleem zou kunnen zijn. Dit wordt dan behandeld door middel van, meestal zachte, manuele technieken.

Bij een osteopathische behandeling worden nooit toestellen, of inspuitingen gebruikt, alle heil komt voort uit het gevoel en de handen van de osteopaat.

Een osteopaat gebruikt enkel manuele technieken.

Door bepaalde spieren te ontspannen, een gewricht vrij te maken of een wervel te manipuleren wordt het paardenlichaam weer in staat gesteld zijn evenwicht te hervinden en zo zichzelf te genezen.

Een groot voordeel van een osteopathische behandeling is dus ook dat men een paard beter kan laten presteren, zonder gevaar bij een eventuele dopingcontrole.
Er wordt immers niets aan het lichaam toegevoegd, de afstelling wordt alleen verbeterd en een betere afstelling geeft meer rendement.

Cryotherapy (Metrum Cryoflex)

In addition to cooling with cold water or ice packs, we also use cryotherapy. This treatment involves cooling a specific region at a very cold temperature for a short time using liquid nitrogen. It alleviates pain, reduces inflammation, stimulates circulation and therefore promotes healing.

SPA

A spa is a cold water bath with salt water. It is a very effective means to reduce inflammation in the legs and accelerate the natural healing processes of the body. Because of the hypertonic effect of salt, water is drawn out of the cells and swelling is then reduced. The jet stream in the spa adds extra oxygen to the water and stimulates lymph drainage.

Picture will follow.